Voedselveiligheid

We besparen u technische uiteenzettingen in imponerend vakjargon en opsommingen van certificaten en regelgevingen.

Continu investeren in de modernste technieken, hygiëne, veiligheid én in opleiding van onze mensen spreekt voor zich.   Zo slagen we erin verpakkingen te leveren die voldoen aan de verwachtingen van morgen.

Voor rechtstreeks contact met voeding selecteren we Scandinavisch karton en papier van eerste generatie.

We gebruiken inkten en vernissen, speciaal voor het bedrukken van primaire verpakkingen voor voeding.  We kiezen ervoor geen UV-Lakken te gebruiken.

 Voor lijmen, vensterfolie, laminaten e.d., gebruiken we uitsluitend materialen die voldoen aan de EG 1935/2004 norm, die bepaalt dat er geen risico mag zijn op migratie van schadelijke stoffen van de verpakking naar de levensmiddelen.

LR-2387
LR-4

Ter controle worden migratie en sensorische testen uitgevoerd.  Enkel onafhankelijke, door de overheid erkende instantie komen hiervoor in aanmerking.

 Duidelijke procedures voor de selectie van grondstoffen en alle bij- en hulpproducten zijn een must.  Op basis van interne audits selecteren en evalueren  we onze leveranciers.  Grondstoffen en producten zijn volledig traceerbaar.

Orderopvolging en productiecontrole gebeuren proactief en klachten worden prioritair behandeld.

 Voor het beheersen van het risico op fysisch, chemisch of biologisch contaminatie is de productie van verpakkingen voor voeding ook onderworpen aan normen voor infrastructuur, machines & uitrusting, onderhoud, reiniging en afvalbeheer.

 Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid.  Gruyaert Verpakking is bij het FAVV geregistreerd.

Copyrighted Image Gruyaert.be

Zoeken