Gruyaert Verpakking

Gruyaert Verpakking specialiseert zich sinds 1939 in het ontwerpen, bedrukken en afwerken van verpakkingen. De fusie met VdeV Verpakking in 1993 zorgde voor de uitbouw van de import- en groothandelsactiviteit. Vandaag bieden we een totaalassortiment “ambachtelijke” verpakkingen. In overleg met de klant creëren we verpakkingen die de gewenste eigenheid en kwaliteit uitstralen.
ProBox Gruyaert

De Gruyaert Garantie

In samenwerking met onze leveranciers controleren we alle grondstoffen en goederen op kwaliteit, milieu impact, voedselveiligheid en EU-regelgevingen. In het streven naar continue evolutie staat het management van ons bedrijf zeer dicht bij de werkvloer.

Onze mensen staan garant voor de juiste en traceerbare productiemethodes. In het belang van voedselveiligheid, kwaliteit en wetgeving wordt veel aandacht besteed aan de analyse van mogelijke risico’s. Op basis hiervan worden duidelijke instructies opgesteld. Controles gebeuren in elke productiestap, niet louter op basis van allerhande normeringen, maar vooral op engagement, want onze mensen maken het verschil.

Fabriek Gruyaert

Productie

GOOD MANUFACTURING PRACTICES 

We leven in snel veranderende tijden.

Doorgedreven product- en procesbeheersing is cruciaal voor het afleveren van een eigentijdse en kwalitatieve verpakking op het niveau van uw artisanaal product.

Bij GMP gaat het er om het gedetailleerd vaststellen van hoe en onder welke omstandigheden een product gemaakt wordt.  

Tijdens de productie worden alle grondstoffen, tussenproducten en het eindproduct gecontroleerd zo wordt het proces nauwkeurig geregistreerd. 
Mocht er achteraf toch iets mis blijken te zijn met een bepaalde partij, dan kan men altijd achterhalen hoe het gemaakt is, wie het gemaakt heeft, waar en welke grondstoffen er gebruikt zijn, enzovoort. 

 

De productiestappen:
- Grafische vormgeving en drukvoorbereiding
- Druk- en veredelingstechnieken
- Lamineren en foliedruk
- Stansen, vensteren
- Vouwen-plakken en verpakken

Magazijn Gruyaert

Voedselveiligheid van onze producten

We besparen u technische uiteenzettingen in imponerend vakjargon en opsommingen van certificaten en regelgevingen. Continu investeren in de modernste technieken, hygiëne, veiligheid én in opleiding van onze mensen spreekt voor zich. Zo slagen we erin verpakkingen te leveren die voldoen aan de verwachtingen van morgen. Voor rechtstreeks contact met voeding selecteren we Scandinavisch karton en papier van eerste generatie.
We gebruiken inkten en vernissen, speciaal voor het bedrukken van primaire verpakkingen voor voeding. We kiezen ervoor geen UV-Lakken te gebruiken. Voor lijmen, vensterfolie, laminaten e.d., gebruiken we uitsluitend materialen die voldoen aan de EG 1935/2004 norm, die bepaalt dat er geen risico mag zijn op migratie van schadelijke stoffen van de verpakking naar de levensmiddelen.

Ter controle worden migratie en sensorische testen uitgevoerd. Enkel onafhankelijke, door de overheid erkende instantie komen hiervoor in aanmerking. Duidelijke procedures voor de selectie van grondstoffen en alle bij- en hulpproducten zijn een must. Op basis van interne audits selecteren en evalueren we onze leveranciers. Grondstoffen en producten zijn volledig traceerbaar.

Orderopvolging en productiecontrole gebeuren proactief en klachten worden prioritair behandeld. Voor het beheersen van het risico op fysisch, chemisch of biologisch contaminatie is de productie van verpakkingen voor voeding ook onderworpen aan normen voor infrastructuur, machines & uitrusting, onderhoud, reiniging en afvalbeheer. Alle operatoren die in België actief zijn in de voedselketen dienen gekend te zijn bij het Federaal Agentschap voor Voedsel Veiligheid. Gruyaert Verpakking is bij het FAVV geregistreerd.

Gebouw Gruyaert

Onze missie en waarden

MISSIE
Gruyaert staat voor veel meer dan alleen “verpakking op maat”. We trachten duurzame oplossingen te bieden voor al uw verpakkingsnoden. Nauwgezet volgen we trends en ontwikkelingen op de verpakkingsmarkt. Via persoonlijk contact met onze commerciële medewerkers bieden we uitgebreid advies en een dynamische service met een partnership attitude. Customer Delight, daar gaan we voor!

WAARDEN
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) is onderdeel van het strategisch denkproces van Gruyaert Verpakking. Het is voor ons geen alleenstaand ‘project’. Het is geïntegreerd in onze werkwijzen en besluitvorming, als een referentiekader. In elke facet van onze onderneming streven we naar balans tussen mens, omgeving en economie.
Gruyaert houdt eraan de industriële standaarden voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu te respecteren.
We werken onafgebroken aan grote en kleine projecten voor o.a. reductie van karton- en ander afval, optimalisering van energieverbruik en vermindering van waterverbruik.

Opleiding, overleg, coaching, beursbezoeken ed houden ons up to date. Zo minimaliseren we ook de kans op fouten, materiële schade en ongevallen. Niet enkel het management onderschrijft onze kernwaarden. Ons beleid werkt pas echt als het wordt gedragen door onze medewerkers. Hun inbreng in de verbetering van de productkwaliteit en de vermindering van de milieu-impact is exponentieel. Het gevoerde milieu- of sociaal beleid maakt ook deel uit van onze dialoog met leveranciers en klanten. Te allen tijde wordt gezocht naar mogelijke verbetering in de keten, en voorrang gegeven aan producten die met respect voor mens en milieu, lokaal zijn geproduceerd.